روپیه پاکستان

PKR
نرخ فعلی:: 1,750 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 1,750 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 1,750 -
واحد پولی : ریال
کشور : پاکستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی