دلار پیرانشهر

Piranshahr Dollar
نرخ فعلی:: 164,500 -
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 164,500 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 164,500 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

تاریخچه ۹ مهر

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
162,000 162,000 164,500 164,500 13500 8.21% 2018/10/01 1397/07/9
178,000 178,000 178,000 178,000 3500 2.01% 2018/09/29 1397/07/7
174,500 174,500 174,500 174,500 18100 11.57% 2018/09/26 1397/07/4
149,600 149,600 156,400 156,400 7100 4.76% 2018/09/24 1397/07/2
143,500 143,500 149,300 149,300 7100 4.76% 2018/09/23 1397/07/1

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی