شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عمان

OMR
نرخ فعلی:: 691,900 1.19
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 691,900 1.19
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 691,900 1.19
واحد پولی : ریال
کشور : عمان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی