ریال عمان

OMR
نرخ فعلی:: 788,900 2.77
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 788,900 2.77

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 788,900 2.77

واحد پولی : ریال

کشور : عمان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی