ریال عمان

OMR
نرخ فعلی:: 599,500 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 599,500 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 599,500 0
واحد پولی : ریال
کشور : عمان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عمان - 19,100 45,000 82,700 142,130 434,480

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 581,700 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17,800 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 600,446 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 946 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 634,519 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35,019 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 646,823 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47,323 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.89%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی