ریال عمان

OMR
نرخ فعلی:: 709,600 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 709,600 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 709,600 -
واحد پولی : ریال
کشور : عمان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ریال عمان

۲۵ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عمان - 10,300 4,900 65,100 134,600 326,410

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 716,090 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,490 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 721,252 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,652 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 702,861 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,739 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 662,150 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47,450 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.17%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی