دلار نیوزیلند

NZD
نرخ فعلی:: 181,100 0.39
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 181,100 0.39
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 181,100 0.39
واحد پولی : ریال
کشور : نیوزیلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی