دلار نیوزیلند

NZD
نرخ فعلی:: 200,600 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 200,600 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 200,600 -

واحد پولی : ریال

کشور : نیوزیلند

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار نیوزیلند

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار نیوزیلند - 3,100 2,300 17,800 9,100 104,800

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 202,525 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,925 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 203,232 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,632 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 200,168 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 432 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 191,538 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,062 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی