دلار نیوزیلند

NZD
نرخ فعلی:: 183,900 0.88
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 183,900 0.88
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 183,900 0.88
واحد پولی : ریال
کشور : نیوزیلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵:۵۰:۴۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار نیوزیلند 1,600 6,500 1,800 2,200 27,660 112,110

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 177,920 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,980 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 179,368 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,532 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 175,732 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,168 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 179,712 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,188 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی