دلار نیوزیلند

NZD
نرخ فعلی:: 171,000 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 171,000 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 171,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : نیوزیلند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار نیوزیلند - 3,400 11,000 14,600 64,550 127,650

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 166,618 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,382 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 171,396 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 396 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 179,827 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,827 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 182,582 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,582 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.77%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی