کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 29,400 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 29,400 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 29,400 0
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۳۶:۳۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ - 100 1,900 500 10,800 21,100

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,390 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,813 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 587 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,991 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 409 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,306 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 94 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی