شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 29,420 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 29,420 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 29,420 0
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ - 470 3,930 15,170 16,670 24,450

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,318 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,155 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,265 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,601 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,819 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,639 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,781 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی