کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 29,100 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 29,100 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 29,100 0
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ - 100 1,100 600 9,290 20,330

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,360 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 260 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,991 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 109 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,957 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 143 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,288 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 188 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی