کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 34,350 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 34,350 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 34,350 -

واحد پولی : ریال

کشور : نروژ

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد کرون نروژ

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ - 1,700 900 4,850 4,250 20,800

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,067 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,283 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,982 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,368 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,849 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,501 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,329 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,021 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی