کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 34,350 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 34,350 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 34,350 -

واحد پولی : ریال

کشور : نروژ

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه کرون نروژ

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۱۸ آبان - - 100 100 0 4 - 108
آنتیل گیلدر هلند 168,700 ۱۶ آذر - - 170,700 168,300 0 9,092 171,600 171,600
اوگویا موریتانا 394 ۱۷ آبان - - 394 394 0 - - 394
بولبوئا پاناما 306,800 ۱۶ آذر - - 310,500 306,200 0 17,673 309,500 309,500
بولیوار ونزوئلا 61,420 ۱۶ آذر - - 62,120 61,280 0 7,485 61,960 71,630
بیر اتیوپی 6,700 ۱۶ آذر - - 6,800 6,700 0 352 6,800 6,800
پاتاکا ماکائو 38,200 ۱۶ آذر - - 38,700 38,200 0 2,162 38,600 38,600
پزوی آرژانتین 3,000 ۱۶ آذر - - 3,200 3,000 0 103 3,100 3,100
پزوی اروگوئه 7,000 ۱۶ آذر - - 7,200 6,900 0 397 7,000 7,000
پزوی دومنیکن 5,400 ۱۵ آذر - - 5,400 5,300 0 335 5,400 5,400
پزوی شیلی 400 ۱۳ آذر - - 400 300 0 44 400 400
پزوی فیلیپین 6,100 ۱۶ آذر - - 6,200 6,100 0 315 6,100 6,100
پزوی کلمبیا 100 ۱۸ آبان - - 100 100 0 2 - 103
پزوی کوبا 306,900 ۱۶ آذر - - 310,500 306,300 0 17,708 309,600 309,600
پزوی مکزیک 14,600 ۱۶ آذر - - 15,300 14,400 0 838 14,600 14,600
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی