کرون نروژ

NOK
نرخ فعلی:: 29,100 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 29,100 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 29,100 0
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آریاری ماداگاسکار 100 ۲۵ آبان - - 100 70 0 - - -
آنتیل گیلدر هلند 134,300 ۲۷ خرداد - - 134,400 133,000 0 3,948 134,300 134,300
اوگویا موریتانا 380 ۱۴ آبان - - 380 380 0 - - -
بولبوئا پاناما 244,300 ۲۷ خرداد - - 244,500 241,800 0 7,232 244,300 244,300
بیر اتیوپی 5,600 ۲۷ خرداد - - 5,600 5,500 0 158 5,600 5,600
پاتاکا ماکائو 30,600 ۲۷ خرداد - - 30,600 30,300 0 937 30,600 30,600
پزوی آرژانتین 2,600 ۲۷ خرداد - - 2,600 2,600 0 100 2,600 2,600
پزوی اروگوئه 5,600 ۲۷ خرداد - - 5,600 5,600 0 165 5,600 5,600
پزوی دومنیکن 4,300 ۲۷ خرداد - - 4,300 4,300 0 147 4,300 4,300
پزوی شیلی 300 ۳۰ فروردین - - 400 300 0 - - -
پزوی فیلیپین 5,000 ۲۷ خرداد - - 5,100 5,000 0 45 5,000 5,100
پزوی کلمبیا 100 ۲۵ آبان - - 100 70 0 - - -
پزوی کوبا 244,400 ۲۷ خرداد - - 244,600 241,900 0 7,243 244,400 244,400
پزوی مکزیک 11,900 ۲۷ خرداد - - 11,900 11,800 0 8 12,100 12,300
پوله بوتسوانا 22,500 ۲۷ خرداد - - 22,900 22,500 0 225 22,800 22,800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی