رینگیت مالزی

MYR
نرخ فعلی:: 67,200 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 67,200 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 67,200 -
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد رینگیت مالزی

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
رینگیت مالزی - 600 400 6,900 660 31,560

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 66,945 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 255 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67,452 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 252 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65,754 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,446 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 62,311 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,889 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.85%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی