رینگیت مالزی

MYR
نرخ فعلی:: 56,200 1.26
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 56,200 1.26
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 56,200 1.26
واحد پولی : ریال
کشور : مالزی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
رینگیت مالزی 700 2,000 5,900 11,430 16,340 40,050

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,278 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 922 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58,218 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,018 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 61,278 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,078 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 62,489 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,289 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی