کیات میانمار

MMK
نرخ فعلی:: 200 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 200 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 200 -

واحد پولی : ریال

کشور : میانمار

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه کیات میانمار

نمودار کندل‌استیک کیات میانمار در روز جاری

نمودار نوسانات کیات میانمار در روز جاری

مقایسه روند قیمت کیات میانمار در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه کیات میانمار

اندیکاتورهای کیات میانمار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی