دینار مقدونیه

MKD
نرخ فعلی:: 5,600 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 5,600 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 5,600 -

واحد پولی : ریال

کشور : مقدونیه

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی