دینار مقدونیه

MKD
نرخ فعلی:: 5,300 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 5,300 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 5,300 -
واحد پولی : ریال
کشور : مقدونیه
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دینار مقدونیه

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار مقدونیه - 100 - 700 280 2,830

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,250 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,311 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,172 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 128 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,858 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 442 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.1%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی