دلار مریوان

Marivan Dollar
نرخ فعلی:: 174,000 -
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 174,000 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 174,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

تاریخچه دلار مریوان

۸ مهر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
175,200 174,000 176,000 174,000 2000 1.16% 2018/09/30 1397/07/8
172,000 172,000 172,000 172,000 1000 0.58% 2018/09/29 1397/07/7
173,000 173,000 173,000 173,000 25000 16.89% 2018/09/26 1397/07/4
148,000 148,000 148,000 148,000 1000 0.68% 2018/09/24 1397/07/2
144,800 144,800 147,000 147,000 1000 0.68% 2018/09/23 1397/07/1

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی