لوتی لسوتو

LSL
نرخ فعلی:: 19,800 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 19,800 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 19,800 -

واحد پولی : ریال

کشور : لسوتو

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد لوتی لسوتو

۴ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لوتی لسوتو - 700 900 2,900 3,700 10,690

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 400 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,226 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 574 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,907 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 893 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,187 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,613 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.87%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی