دلار جزایر کیمن

KYD
نرخ فعلی:: 356,800 0.11
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 356,800 0.11

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 356,800 0.11

واحد پولی : ریال

کشور : جزایر کِیمن

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار جزایر کیمن

۱۹:۵۹:۵۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار جزایر کیمن 400 12,600 21,600 66,100 52,000 193,760

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 346,233 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,567 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 342,512 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14,288 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 336,722 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,078 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 321,290 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35,510 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.05%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی