دلار جزایر کیمن

KYD
نرخ فعلی:: 356,800 0.11
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 356,800 0.11

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 356,800 0.11

واحد پولی : ریال

کشور : جزایر کِیمن

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات دلار جزایر کیمن

در حال حاضر قیمت دلار جزایر کیمن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار جزایر کیمن
356,800 ریال
می باشد

قیمت دلار جزایر کیمن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار جزایر کیمن روز گذشته برابر با
357,200 ریال
بود

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به روز گذشته
400 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار جزایر کیمن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار جزایر کیمن برابر با 356,700 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار جزایر کیمن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

359,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار جزایر کیمن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

355,100 ریال

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جزایر کیمن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 347,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.76 درصدی یا 9,600 ریال دلار جزایر کیمن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جزایر کیمن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 334,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.57  درصدی یا 22,000 ریال دلار جزایر کیمن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جزایر کیمن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 330,100 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.08 درصدی یا 26,700 ریال دلار جزایر کیمن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جزایر کیمن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 292,400 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 22.02 درصدی یا 64,400 ریال دلار جزایر کیمن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار جزایر کیمن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار جزایر کیمن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 308,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.54 درصدی یا 48,000 ریال دلار جزایر کیمن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار جزایر کیمن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار جزایر کیمن برابر است با 389,480 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار جزایر کیمن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.333333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار جزایر کیمن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار جزایر کیمن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.57 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار جزایر کیمن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار جزایر کیمن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار جزایر کیمن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار جزایر کیمن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  22.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار جزایر کیمن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار جزایر کیمن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.54 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن، 6.57 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن، 6.57 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن،  6.57 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن،  6.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن،  6.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 46.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن،  6.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار جزایر کیمن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار جزایر کیمن،  6.57 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار جزایر کیمن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی