دینار کویت

KWD
نرخ فعلی:: 921,600 0.72
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 921,600 0.72
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 921,600 0.72
واحد پولی : ریال
کشور : کویت
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی