دینار کویت

KWD
نرخ فعلی:: 698,800 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 698,800 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 698,800 0
واحد پولی : ریال
کشور : کویت
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار کویت - 92,200 147,400 238,700 175,590 487,230

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 777,627 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78,827 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 805,529 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 106,729 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 828,731 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 129,931 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 834,980 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 136,180 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.49%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی