سوم قرقیزستان

KGS
نرخ فعلی:: 3,500 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 3,500 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 3,500 -

واحد پولی : ریال

کشور : قرقیزستان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات سوم قرقیزستان

در حال حاضر قیمت سوم قرقیزستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سوم قرقیزستان
3,500 ریال
می باشد

قیمت سوم قرقیزستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سوم قرقیزستان روز گذشته برابر با
3,500 ریال
بود

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سوم قرقیزستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سوم قرقیزستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سوم قرقیزستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,500 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سوم قرقیزستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,400 ریال

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سوم قرقیزستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 3,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال سوم قرقیزستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سوم قرقیزستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 3,320 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.42  درصدی یا 180 ریال سوم قرقیزستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سوم قرقیزستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 شهریور 1400  با رقم 3,300 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.06 درصدی یا 200 ریال سوم قرقیزستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سوم قرقیزستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 2,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25 درصدی یا 700 ریال سوم قرقیزستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سوم قرقیزستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سوم قرقیزستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 3,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.66 درصدی یا 500 ریال سوم قرقیزستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سوم قرقیزستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سوم قرقیزستان برابر است با 4,030 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سوم قرقیزستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.941176 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سوم قرقیزستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سوم قرقیزستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سوم قرقیزستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به سوم قرقیزستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سوم قرقیزستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سوم قرقیزستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  25 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سوم قرقیزستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سوم قرقیزستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان، 5.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان، 5.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان،  5.42 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان،  5.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان،  5.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان،  5.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سوم قرقیزستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سوم قرقیزستان،  5.42 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سوم قرقیزستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی