ین ژاپن

JPY
نرخ فعلی:: 210,800 1.74
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 210,800 1.74
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 210,800 1.74
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی