ین ژاپن

JPY
نرخ فعلی:: 221,980 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 221,980 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 221,980 0
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن - 3,220 8,320 55,300 69,650 170,980

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 226,381 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,401 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 229,866 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,886 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 235,433 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,453 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 239,950 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,970 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی