ین ژاپن ( 100 ین )

JPY
نرخ فعلی:: 245,220 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 245,220 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 245,220 -
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ین ژاپن ( 100 ین )

۲۵ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن ( 100 ین ) - 4,780 10,580 11,220 56,780 113,770

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 250,992 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,772 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 254,896 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,676 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 248,110 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,890 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 237,959 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,261 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.05%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی