شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن

JPY
نرخ فعلی:: 267,720 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 267,720 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 267,720 0
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ین ژاپن - 7,720 44,470 119,810 161,290 264,220

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 254,796 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,924 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 242,962 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24,758 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 226,067 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,653 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 187,131 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80,589 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی