دینار عراق

IQD
نرخ فعلی:: 201 0.5
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 201 0.5
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 201 0.5
واحد پولی : ریال
کشور : عراق
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دینار عراق

۱۱:۳۹:۳۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار عراق 1 5 5 2 45 79.7630

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 204 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 206 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 206 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 205 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.99%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی