دینار عراق

IQD
نرخ فعلی:: 209 1.46
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 209 1.46
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 209 1.46
واحد پولی : ریال
کشور : عراق
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار عراق 3 14 3 21 63 156.7330

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 200 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 202 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 203 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 205 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی