روپیه هند

INR
نرخ فعلی:: 3,500 2.94
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,500 2.94
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,500 2.94
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی