روپیه هند

INR
نرخ فعلی:: 4,000 5.54
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 4,000 5.54
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 4,000 5.54
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی