دلار هنگ کنگ

HKD
نرخ فعلی:: 30,500 3.39
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 30,500 3.39
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,500 3.39
واحد پولی : ریال
کشور : هنگ کنگ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی