دلار هنگ کنگ

HKD
نرخ فعلی:: 30,500 3.39
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 30,500 3.39
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 30,500 3.39
واحد پولی : ریال
کشور : هنگ کنگ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار هنگ کنگ 1,000 1,600 2,700 4,000 8,490 22,650

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,929 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,571 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,805 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 305 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,463 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,963 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,974 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,474 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی