دلار هنگ کنگ

HKD
نرخ فعلی:: 36,200 0.84
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 36,200 0.84
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 36,200 0.84
واحد پولی : ریال
کشور : هنگ کنگ
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار هنگ کنگ

۱۴:۴۷:۴۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار هنگ کنگ 300 500 - 4,200 4,360 17,320

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,050 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,396 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 196 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,547 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 653 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,557 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,643 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.88%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی