دلار هنگ کنگ

HKD
نرخ فعلی:: 36,400 0.83
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 36,400 0.83

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 36,400 0.83

واحد پولی : ریال

کشور : هنگ کنگ

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات دلار هنگ کنگ

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ 36,400 ریال می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ روز گذشته برابر با 36,100 ریال بود

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به روز گذشته 300 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ برابر با 36,000 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

36,500 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

36,000 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 35,800 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.67 درصدی یا 600 ریال دلار هنگ کنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 39,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.66  درصدی یا 2,600 ریال دلار هنگ کنگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 36,300 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.27 درصدی یا 100 ریال دلار هنگ کنگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 32,700 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.31 درصدی یا 3,700 ریال دلار هنگ کنگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 31,300 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.29 درصدی یا 5,100 ریال دلار هنگ کنگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ برابر است با 42,040 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  11.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.29 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ، 6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ، 6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ،  6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین