لاری گرجستان

GEL
نرخ فعلی:: 68,500 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 68,500 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 68,500 0
واحد پولی : ریال
کشور : گرجستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لاری گرجستان - 3,100 5,000 12,500 15,820 44,480

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 65,227 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,273 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 68,067 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 433 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73,059 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,559 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75,471 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,971 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.18%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی