لاری گرجستان

GEL
نرخ فعلی:: 89,300 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 89,300 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 89,300 -
واحد پولی : ریال
کشور : گرجستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لاری گرجستان - 900 1,600 11,300 1,490 19,440

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 88,692 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 608 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 900 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84,816 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,484 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78,668 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,632 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی