لاری گرجستان

GEL
نرخ فعلی:: 77,400 0.65
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 77,400 0.65
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 77,400 0.65
واحد پولی : ریال
کشور : گرجستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی