پوند انگلیس

GBP
نرخ فعلی:: 378,630 0.31
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 378,630 0.31
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 378,630 0.31
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی