پوند انگلیس

GBP
نرخ فعلی:: 379,280 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 379,280 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 379,280 -
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد پوند انگلیس

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس - 8,520 1,440 39,240 22,230 183,770

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 374,481 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,799 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 378,093 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,187 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 373,419 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,861 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 354,406 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24,874 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.02%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی