پوند انگلیس

GBP
نرخ فعلی:: 329,750 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 329,750 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 329,750 0
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس - 13,580 14,910 21,790 124,590 244,850

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 313,414 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,336 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 323,888 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,862 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 340,541 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,791 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 341,377 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,627 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی