پوند انگلیس

GBP
نرخ فعلی:: 390,170 0.01
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 390,170 0.01

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 390,170 0.01

واحد پولی : ریال

کشور : بریتانیا

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوند انگلیس
390,170 ریال
می باشد

قیمت پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوند انگلیس روز گذشته برابر با
390,150 ریال
بود

قیمت پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوند انگلیس نسبت به روز گذشته
20 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوند انگلیس برابر با 389,290 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

390,170 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

389,290 ریال

قیمت پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 389,260 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.23 درصدی یا 910 ریال پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 382,590 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.98  درصدی یا 7,580 ریال پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 377,420 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.37 درصدی یا 12,750 ریال پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 338,970 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.1 درصدی یا 51,200 ریال پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 354,190 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.15 درصدی یا 35,980 ریال پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوند انگلیس برابر است با 418,460 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.069893 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.98 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  15.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 1.98 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس، 1.98 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس،  1.98 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس،  1.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس،  1.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس،  1.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند انگلیس،  1.98 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی