پوند انگلیس

GBP
نرخ فعلی:: 389,740 0.11
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 389,740 0.11

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 389,740 0.11

واحد پولی : ریال

کشور : بریتانیا

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند انگلیس

نمودار کندل‌استیک پوند انگلیس در روز جاری

نمودار نوسانات پوند انگلیس در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند انگلیس در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند انگلیس

اندیکاتورهای پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی