یورو

EUR
نرخ فعلی:: 316,620 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 316,620 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 316,620 -
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی