یورو

EUR
نرخ فعلی:: 315,350 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 315,350 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 315,350 -
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد یورو

۲۵ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو - 3,780 5,580 31,340 58,670 144,530

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 317,642 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,292 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 321,560 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,210 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 310,763 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,587 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 295,218 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,132 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.82%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی