یورو

EUR
نرخ فعلی:: 287,990 0.08
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 287,990 0.08
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 287,990 0.08
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۷:۵۹:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو 240 140 5,080 9,480 55,050 178,780

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 290,493 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,503 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 292,139 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,149 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 280,801 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,189 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 284,942 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,048 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی