شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو

EUR
نرخ فعلی:: 317,970 1.12
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 317,970 1.12
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 317,970 1.12
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۸:۴۸:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو 3,550 40,120 50,950 148,940 190,530 271,090

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 290,417 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27,553 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 279,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38,570 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 254,367 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 63,603 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 220,868 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 97,102 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی