یورو

EUR
نرخ فعلی:: 282,810 0.35
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 282,810 0.35
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 282,810 0.35
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۵۹:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو 990 1,600 1,940 76,120 112,820 221,160

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 287,691 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,881 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 286,913 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,103 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 288,898 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,088 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 303,589 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,779 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی