یورو

EUR
نرخ فعلی:: 326,460 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 326,460 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 326,460 0
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۸ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو - 20,960 11,020 156,360 201,940 278,410

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 340,740 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14,280 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 345,554 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19,094 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 300,885 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25,575 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 254,404 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72,056 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی