یورو

EUR
نرخ فعلی:: 333,910 0.91
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 333,910 0.91
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 333,910 0.91
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۸:۰۵:۲۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 333,910
بالاترین قیمت روز 337,020
پایین ترین قیمت روز 330,910
بیشترین مقدار نوسان روز 4,580
درصد بیشترین نوسان روز 0.48%
نرخ بازگشایی بازار 330,950
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۰۵:۲۴
نرخ روز گذشته 330,910
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.91%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 3,000
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
12,044,131 ریال
سکه
12,689,974 ریال
دلار
13,770,916 ریال
یورو
14,207,727 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 5,450 1.6593% 1399/07/29
یک ماه 60 0.0180% 1399/07/06
شش ماه 163,910 96.4176% 1399/02/08
یک سال 209,380 168.1362% 1398/08/04
سه سال 285,630 591.6114% 1396/08/04
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 335,860.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 348,853.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 346,559.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 340,589.78
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 322,647.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 291,189.73
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 246,827.54

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 336,496
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 353,076
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 347,535.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 340,244
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 315,158.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 280,563.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 227,626.9

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 324,763.33 327,836.66 326,272.5 321,785 -
حمایت 2 (S2) 327,836.66 330,170.68 326,782.07 326,347.5 -
حمایت 1 (S1) 330,873.33 331,612.64 327,291.03 327,895 332,410
نقطه پیوت (PP) 333,946.66 333,946.66 333,946.66 332,457.5 334,715
مقاومت 1 (R1) 336,983.33 336,280.68 340,528.96 334,005 338,520
مقاومت 2 (R2) 340,056.66 337,722.64 341,037.92 338,567.5 -
مقاومت 3 (R3) 343,093.33 340,056.66 341,547.5 340,115 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/5 343,940 330,910 343,940 330,910 3.96% 13110
1399/08/3 347,440 343,910 347,520 344,020 0.99% 3400
1399/08/1 346,470 346,410 348,520 347,420 4.75% 15750
1399/07/30 328,440 325,410 344,520 331,670 0.98% 3210
1399/07/29 361,930 328,410 362,020 328,460 10.19% 33480
1399/07/28 373,920 361,910 374,020 361,940 3.34% 12080
1399/07/27 372,520 372,410 375,520 374,020 0.42% 1570
1399/07/24 372,440 372,410 372,520 372,450 0.67% 2490
1399/07/23 369,950 369,910 375,020 369,960 0.01% 50
1399/07/22 358,920 358,910 372,020 369,910 3.06% 10980
1399/07/21 367,940 356,910 368,020 358,930 2.51% 9020
1399/07/20 350,970 350,910 368,020 367,950 4.82% 16930
1399/07/19 341,930 341,910 351,020 351,020 2.63% 9000
1399/07/16 341,920 341,910 342,020 342,020 1.03% 3500
1399/07/15 330,520 330,410 338,520 338,520 2.43% 8030
1399/07/14 319,960 315,910 330,520 330,490 3.27% 10470
1399/07/13 334,020 319,910 334,020 320,020 4.37% 13980
1399/07/12 339,500 333,910 339,520 334,000 1.65% 5520
1399/07/10 338,480 338,440 339,520 339,520 0.60% 2040
1399/07/9 333,480 333,410 337,520 337,480 1.19% 3960
1399/07/8 336,480 333,410 337,520 333,520 0.90% 3000
1399/07/7 334,020 333,910 336,520 336,520 0.76% 2550
1399/07/6 333,000 331,910 334,020 333,970 0.29% 950
1399/07/5 323,910 323,910 335,520 333,020 2.78% 9000
1399/07/3 324,020 323,910 324,020 324,020 2.78% 9000
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
333,910 18:05:24 110 0.03% 3,000 0.91%
334,020 18:00:08 90 0.03% 3,110 0.94%
333,930 17:59:48 50 0.01% 3,020 0.91%
333,980 17:59:35 40 0.01% 3,070 0.93%
334,020 17:59:19 80 0.02% 3,110 0.94%
333,940 17:58:03 40 0.01% 3,030 0.92%
333,980 17:57:48 40 0.01% 3,070 0.93%
334,020 17:57:34 20 0.01% 3,110 0.94%
334,000 17:57:19 20 0.01% 3,090 0.93%
334,020 17:55:52 110 0.03% 3,110 0.94%
333,910 17:55:36 20 0.01% 3,000 0.91%
333,930 17:55:20 90 0.03% 3,020 0.91%
334,020 17:53:47 70 0.02% 3,110 0.94%
333,950 17:53:34 70 0.02% 3,040 0.92%
334,020 17:52:01 100 0.03% 3,110 0.94%
333,920 17:51:47 100 0.03% 3,010 0.91%
334,020 17:51:34 50 0.01% 3,110 0.94%
333,970 17:51:18 50 0.01% 3,060 0.92%
334,020 17:49:52 90 0.03% 3,110 0.94%
333,930 17:49:37 90 0.03% 3,020 0.91%
334,020 17:48:54 30 0.01% 3,110 0.94%
333,990 17:48:39 20 0.01% 3,080 0.93%
333,970 17:48:21 50 0.01% 3,060 0.92%
334,020 17:46:34 110 0.03% 3,110 0.94%
333,910 17:46:19 110 0.03% 3,000 0.91%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی