دلار سلیمانیه

USD Soleymani
نرخ فعلی:: 257,600 0
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 257,600 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 257,600 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۹ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سلیمانیه - 8,800 4,000 14,600 21,300 151,850

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 249,767 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 249,819 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,781 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 240,524 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,076 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 245,445 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,155 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی