دلار سلیمانیه

USD Soleymani
نرخ فعلی:: 231,000 3.36
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 231,000 3.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 231,000 3.36
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۷:۰۴:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سلیمانیه 7,500 14,300 20,600 33,000 60,200 170,400

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 220,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 233,260 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,260 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 246,778 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,778 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 250,434 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,434 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی