دلار سلیمانیه

USD Soleymani
نرخ فعلی:: 291,400 1.24
ارز معاملاتی

نرخ فعلی: : 291,400 1.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 291,400 1.24

واحد پولی : ریال

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : ارز معاملاتی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار سلیمانیه

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سلیمانیه 3,600 300 16,400 47,700 26,800 136,400

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 287,664 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,736 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 283,813 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,587 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 278,005 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,395 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 266,246 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25,154 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی