دلار فردایی / سبزه

USD Sabze Future
نرخ فعلی:: 237,500 1.06
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 237,500 1.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 237,500 1.06
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۷:۲۴:۲۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
237,500 17:24:22 100 0.04% 2,500 1.06% 3,200 1.37% 6,500 2,620
237,600 17:21:25 300 0.13% 2,600 1.11% 3,300 1.41% 6,400 2,520
237,300 17:20:29 200 0.08% 2,300 0.98% 3,000 1.28% 6,700 2,820
237,100 17:14:21 200 0.08% 2,100 0.89% 2,800 1.20% 6,900 3,020
237,300 17:07:11 200 0.08% 2,300 0.98% 3,000 1.28% 6,700 2,820
237,100 17:06:37 100 0.04% 2,100 0.89% 2,800 1.20% 6,900 3,020
237,000 16:58:49 300 0.13% 2,000 0.85% 2,700 1.15% 7,000 3,120
237,300 16:58:17 200 0.08% 2,300 0.98% 3,000 1.28% 6,700 2,820
237,500 16:56:24 100 0.04% 2,500 1.06% 3,200 1.37% 6,500 2,620
237,600 16:55:24 100 0.04% 2,600 1.11% 3,300 1.41% 6,400 2,520
237,700 16:52:32 100 0.04% 2,700 1.15% 3,400 1.45% 6,300 2,420
237,800 16:51:56 300 0.13% 2,800 1.19% 3,500 1.49% 6,200 2,320
237,500 16:51:10 500 0.21% 2,500 1.06% 3,200 1.37% 6,500 2,620
238,000 16:48:33 1,000 0.42% 3,000 1.28% 3,700 1.58% 6,000 2,120
237,000 16:47:38 500 0.21% 2,000 0.85% 2,700 1.15% 7,000 3,120
236,500 16:43:23 300 0.13% 1,500 0.64% 2,200 0.94% 7,500 3,620
236,800 16:42:32 200 0.08% 1,800 0.77% 2,500 1.07% 7,200 3,320
237,000 16:41:39 400 0.17% 2,000 0.85% 2,700 1.15% 7,000 3,120
237,400 16:38:10 100 0.04% 2,400 1.02% 3,100 1.32% 6,600 2,720
237,300 16:31:20 200 0.08% 2,300 0.98% 3,000 1.28% 6,700 2,820
237,500 16:24:25 200 0.08% 2,500 1.06% 3,200 1.37% 6,500 2,620
237,300 16:21:51 200 0.08% 2,300 0.98% 3,000 1.28% 6,700 2,820
237,500 16:15:08 200 0.08% 2,500 1.06% 3,200 1.37% 6,500 2,620
237,700 16:13:15 300 0.13% 2,700 1.15% 3,400 1.45% 6,300 2,420
238,000 16:08:55 200 0.08% 3,000 1.28% 3,700 1.58% 6,000 2,120
238,200 16:08:24 300 0.13% 3,200 1.36% 3,900 1.66% 5,800 1,920
238,500 16:05:29 300 0.13% 3,500 1.49% 4,200 1.79% 5,500 1,620
238,800 15:59:39 400 0.17% 3,800 1.62% 4,500 1.92% 5,200 1,320
238,400 15:50:47 100 0.04% 3,400 1.45% 4,100 1.75% 5,600 1,720
238,300 15:49:07 200 0.08% 3,300 1.40% 4,000 1.71% 5,700 1,820
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی