دلار فردایی / سبزه

USD Sabze Future
نرخ فعلی:: 251,200 0
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 251,200 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 251,200 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی