دلار فردایی / سبزه

USD Sabze Future
نرخ فعلی:: 292,000 -
ارز معاملاتی

نرخ فعلی: : 292,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 292,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : ارز معاملاتی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار فردایی / سبزه

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار فردایی / سبزه - 2,200 16,100 52,500 34,200 162,500

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 288,408 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,592 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 284,852 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,148 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 278,557 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,443 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 266,238 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25,762 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.68%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی