دلار فردایی / سبزه

USD Sabze Future
نرخ فعلی:: 224,500 1.77
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 224,500 1.77
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 224,500 1.77
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۳۷:۵۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار فردایی / سبزه 3,900 4,100 23,400 48,500 56,000 95,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 223,764 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 736 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 234,571 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,071 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 245,083 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20,583 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 248,503 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24,003 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی