دلار فردایی / سبزه

USD Sabze Future
نرخ فعلی:: 253,200 0.8
ارز معاملاتی
نرخ فعلی: : 253,200 0.8
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 253,200 0.8
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز معاملاتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۵۰:۱۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار فردایی / سبزه 2,000 7,400 5,800 13,700 18,700 123,700

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 247,100 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,100 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 248,854 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,346 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 238,612 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,588 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 243,268 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,932 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی