دلار

USD
نرخ فعلی:: 247,540 1.21
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 247,540 1.21
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 247,540 1.21
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵:۴۴:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار 1,960 8,660 32,320 74,540 124,030 206,360

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 257,995 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10,455 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 263,165 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,625 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 267,228 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19,688 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 235,234 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,306 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی