دلار

USD
نرخ فعلی:: 276,030 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 276,030 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 276,030 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار - 4,210 780 42,660 13,970 138,430

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 273,331 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,699 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 276,216 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 186 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 270,834 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,196 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 253,096 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,934 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.06%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی