دلار

USD
نرخ فعلی:: 221,850 2.65
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 221,850 2.65
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 221,850 2.65
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار 5,720 4,540 21,000 48,140 56,850 154,950

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 218,885 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,965 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 228,791 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,941 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 239,501 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,651 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 244,626 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,776 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی