دلار

USD
نرخ فعلی:: 274,090 0.14
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 274,090 0.14
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 274,090 0.14
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها