شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

USD
نرخ فعلی 227,520 0.04
ارز آزاد
نرخ فعلی: 227,520 0.04
واحد حجمی: اسکناس
نرخ فعلی: 227,520 0.04
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: ارز آزاد
واحد حجمی: اسکناس
نوع بازار: بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۰:۱۰:۳۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 227,520
بالاترین قیمت روز 227,520
پایین ترین قیمت روز 227,410
بیشترین مقدار نوسان روز 110
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 227,430
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۱۰:۳۸
نرخ روز گذشته 227,420
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.04%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 100
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
15,506,836 ریال
سکه
16,517,444 ریال
دلار
14,577,140 ریال
یورو
14,736,471 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 9,890 4.5467% 1399/04/17
یک ماه 49,810 28.0462% 1399/03/25
شش ماه 97,380 74.8904% 1398/10/24
یک سال 102,410 81.9280% 1398/04/23
سه سال 189,560 500.8190% 1396/04/22
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 224,655.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 217,012.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 208,341.67
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 199,708.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 190,896.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 177,216.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 156,150.47

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 223,878
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 217,033
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 203,625.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 194,892.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 185,075.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 169,736.7
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 149,094.35

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 227,336.66 227,373.33 227,382.5 227,265 -
حمایت 2 (S2) 227,373.33 227,415.35 227,391.67 227,337.5 -
حمایت 1 (S1) 227,446.66 227,441.31 227,400.83 227,375 227,465
نقطه پیوت (PP) 227,483.33 227,483.33 227,483.33 227,447.5 227,492.5
مقاومت 1 (R1) 227,556.66 227,525.35 227,639.16 227,485 227,575
مقاومت 2 (R2) 227,593.33 227,551.31 227,648.32 227,557.5 -
مقاومت 3 (R3) 227,666.66 227,593.33 227,657.5 227,595 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/04/23 225,460 225,410 227,520 227,420 0.84% 1900
1399/04/22 222,520 222,410 225,520 225,520 1.40% 3110
1399/04/21 221,930 220,410 222,520 222,410 0.18% 390
1399/04/19 221,940 221,910 222,020 222,020 - 0
1399/04/18 217,460 217,410 222,020 222,020 2.07% 4500
1399/04/17 218,450 216,410 218,520 217,520 0.46% 1000
1399/04/16 216,460 216,410 218,520 218,520 0.95% 2050
1399/04/15 209,020 208,910 216,520 216,470 3.62% 7560
1399/04/14 189,470 189,410 209,020 208,910 10.23% 19390
1399/04/12 189,520 189,410 189,520 189,520 0.04% 80
1399/04/11 189,850 189,410 189,920 189,440 0.25% 480
1399/04/10 190,440 189,810 190,520 189,920 0.32% 600
1399/04/9 190,520 190,410 190,520 190,520 0.05% 90
1399/04/8 188,520 188,410 190,520 190,430 1.07% 2020
1399/04/7 188,520 188,410 188,520 188,410 0.01% 20
1399/04/5 191,510 188,410 191,620 188,430 2.44% 4590
1399/04/4 195,890 192,910 195,970 193,020 1.53% 2950
1399/04/3 187,930 187,910 195,970 195,970 4.23% 7950
1399/04/2 187,910 187,910 188,020 188,020 - 0
1399/04/1 185,950 185,910 188,020 188,020 1.08% 2000
1399/03/31 183,490 183,410 186,020 186,020 1.37% 2520
1399/03/29 183,500 183,410 183,610 183,500 0.77% 1400
1399/03/27 178,850 178,800 182,110 182,100 1.85% 3300
1399/03/26 177,530 177,500 178,910 178,800 0.68% 1200
1399/03/25 177,600 177,500 177,610 177,600 0.68% 1200
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
227,520 10:10:38 100 0.04% 100 0.04%
227,420 10:10:36 100 0.04% - -
227,520 10:10:32 70 0.03% 100 0.04%
227,450 10:10:30 10 - 30 0.01%
227,460 10:10:28 10 - 40 0.02%
227,470 10:10:26 50 0.02% 50 0.02%
227,520 10:10:22 80 0.04% 100 0.04%
227,440 10:10:20 80 0.04% 20 0.01%
227,520 10:10:17 50 0.02% 100 0.04%
227,470 10:10:14 50 0.02% 50 0.02%
227,520 10:10:12 30 0.01% 100 0.04%
227,490 10:10:09 30 0.01% 70 0.03%
227,520 10:10:05 70 0.03% 100 0.04%
227,450 10:09:57 70 0.03% 30 0.01%
227,520 10:09:53 20 0.01% 100 0.04%
227,500 10:09:51 80 0.04% 80 0.04%
227,420 10:09:48 100 0.04% - -
227,520 10:09:46 100 0.04% 100 0.04%
227,420 10:09:44 100 0.04% - -
227,520 10:09:42 40 0.02% 100 0.04%
227,480 10:09:41 10 - 60 0.03%
227,470 10:09:39 50 0.02% 50 0.02%
227,520 10:09:37 40 0.02% 100 0.04%
227,480 10:09:35 50 0.02% 60 0.03%
227,430 10:09:33 90 0.04% 10 -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی