دلار نقدی / افشار

USD Afshar
نرخ فعلی:: 128,600 -
ارز معاملاتی

نرخ فعلی: : 128,600 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 128,600 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : ارز معاملاتی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات دلار نقدی / افشار

در حال حاضر قیمت دلار نقدی / افشار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار نقدی / افشار
128,600 ریال
می باشد

قیمت دلار نقدی / افشار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار نقدی / افشار روز گذشته برابر با
128,600 ریال
بود

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار نقدی / افشار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار نقدی / افشار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نقدی / افشار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

128,600 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار نقدی / افشار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

128,600 ریال

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نقدی / افشار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار نقدی / افشار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نقدی / افشار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار نقدی / افشار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نقدی / افشار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار نقدی / افشار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نقدی / افشار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار نقدی / افشار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار نقدی / افشار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار نقدی / افشار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار نقدی / افشار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار نقدی / افشار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار نقدی / افشار برابر است با 128,600 ریال که در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار نقدی / افشار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 162.128007 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار نقدی / افشار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار نقدی / افشار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار نقدی / افشار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار نقدی / افشار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار نقدی / افشار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار نقدی / افشار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار نقدی / افشار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار نقدی / افشار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار نقدی / افشار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار نقدی / افشار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار نقدی / افشار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی