شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک

DKK
نرخ فعلی 38,190 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: 38,190 0
واحد حجمی: اسکناس
نرخ فعلی: 38,190 0
واحد پولی: ریال
کشور : دانمارک
شاخه: ارز آزاد
واحد حجمی: اسکناس
نوع بازار: بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی