کرون دانمارک

DKK
نرخ فعلی:: 48,600 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 48,600 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 48,600 -

واحد پولی : ریال

کشور : دانمارک

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد کرون دانمارک

۱۷ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک - 2,100 1,100 4,900 1,900 31,440

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,050 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,550 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,024 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,576 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,923 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,677 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,781 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,819 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی