شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک

DKK
نرخ فعلی 35,830 3.86
ارز آزاد
نرخ فعلی: 35,830 3.86
واحد حجمی: اسکناس
نرخ فعلی: 35,830 3.86
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: ارز آزاد
واحد حجمی: اسکناس
نوع بازار: بازار داخلی

عملکرد ۱۸:۵۶:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک 1,330 2,500 8,460 15,560 16,740 30,040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 33,029 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,801 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 31,168 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,662 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 27,076 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,754 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24,726 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,104 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی