کرون دانمارک

DKK
نرخ فعلی:: 39,900 1.01
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 39,900 1.01
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 39,900 1.01
واحد پولی : ریال
کشور : دانمارک
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۳۴:۲۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک 400 - 3,900 8,400 15,670 29,260

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,682 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 782 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,233 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,736 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,836 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,402 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,502 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.28%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی