کرون دانمارک

DKK
نرخ فعلی:: 42,700 0.95
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 42,700 0.95
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 42,700 0.95
واحد پولی : ریال
کشور : دانمارک
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۱۹:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک 400 500 900 3,100 13,230 31,050

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,083 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 383 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,946 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 246 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,672 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,584 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 884 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی