یوان چین

CNY
نرخ فعلی:: 46,380 0.22
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 46,380 0.22

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 46,380 0.22

واحد پولی : ریال

کشور : چین

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

یوان چین در روز جاری

۱۰:۴۲:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
46,380 10:42:32 500 1.09% 100 0.22% - - 100 460
45,880 10:42:09 500 1.09% 400 0.87% 500 1.09% 400 40
46,380 10:30:02 - - 100 0.22% - - 100 460
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی