یوان چین

CNY
نرخ فعلی:: 38,400 1.05
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 38,400 1.05
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 38,400 1.05
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی