یوان چین

CNY
نرخ فعلی:: 42,950 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 42,950 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 42,950 -
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۴ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یوان چین - 400 300 4,150 90 17,490

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,704 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 246 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,661 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 289 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,803 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,147 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,932 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,018 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی