یوان چین

CNY
نرخ فعلی:: 43,050 0.94
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 43,050 0.94
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 43,050 0.94
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یوان چین 500 300 200 4,250 810 19,720

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,680 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 370 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,675 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 375 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,592 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,458 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,797 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,253 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی