یوان چین

CNY
نرخ فعلی:: 43,250 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 43,250 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 43,250 -
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

اخبار یوان چین

نظرات یوان چین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی