فرانک سوئیس

CHF
نرخ فعلی:: 303,500 0.7
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 303,500 0.7
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 303,500 0.7
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی