فرانک سوئیس

CHF
نرخ فعلی:: 301,000 0.64
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 301,000 0.64
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 301,000 0.64
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی